Boka fallskyddutbildning | Certifikat inom bygg | T & P Entreprenad

Boka en fallskyddsutbildning

Kontakta oss för en fallskyddsutbildning.

Boka din utbildning »

Boka en fallskyddsutbildning

Kontakta oss för en fallskyddsutbildning.

Boka din utbildning »

Öka arbetsplatsens säkerhet med fallskyddsutbildning

 

Byggbranschen ligger högst när det gäller fallolyckor på arbetsplatsen och har därmed en enorm nytta av fallskyddsutbildning. Tyvärr är också fallolyckor den vanligaste typen av arbetsolyckor som varje år drabbar cirka 11 000 personer. En fallolycka kan leda till allt från mindre skrubbsår till långa sjukhusvistelser, och i värsta fall till dödsfall.

Även om mindre fallolyckor inte leder till allvarliga fysiska skador, så kan det av naturliga skäl leda till rädsla och att medarbetare presterar sämre. En fallolycka har nämligen nackdelen att inte bara påverka den drabbade, utan påverka medarbetare att känna sig mindre benägna att lita på cheferna om de vet olyckan kunde ha förhindrats.

Förebygg fallolyckor med fallskyddsutbildning

Möjligheten att minska risken för fallolyckor har aldrig varit bättre tack vare forskningens framsteg. Forskningen visar till exempel att träning och regelbunden fysisk aktivitet kan minska risken för fall. Kom ihåg att med åldern försämras balansen, rörligheten och smidigheten som förhindrar dig från att falla och skada dig. Det är därför ingen slump att äldre i högre grad drabbas av fallolyckor. Med träning förbättras dessa delar och risken att falla minskar avsevärt.

Numera finns det många effektiva utbildningar och kurser om säkerhet på arbetsplatsen. En förebyggande utbildning kan drastiskt minska antalet fallolyckor på din byggarbetsplats, inte sällan kan du se en minskning på mellan 25 och 50 procent.

Faktum är att fallolyckor kan förebyggas enkelt om du planerar arbetet på ett säkert sätt och investerar i högkvalitativ skyddsutrustning. En annan investering som verkligen avlönar sig är en fallskyddsutbildning hos oss på T & P Totalentreprenad. Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom byggbranschen som erbjuder kompletta byggtjänster och perse utbildningar. Inte minst erbjuder vi utbildning inom fallskydd.

Vi känner väl till vikten av utbildning med tanke på hur vanliga fallolyckor är på byggarbetsplatser. Arbete på hög höjd, tunga lyft och stressig arbetsmiljö är alla faktorer som ökar risken för att fall och skada sig. Vi vet också att det kan räcka med att falla någon meter för att skada sig allvarligt och behöva sjukvård. Nyckeln till att förebygga fallolyckor är kunskap om ämnet och få rätt utbildning i grunden om hur riskerna kan minimeras. Vi hjälper dig att se vilka eventuella riskfaktorer som kan finnas på din arbetsplats. Så låt oss upplysa dig och bredda dina kunskaper om fallolyckor för att maximera säkerheten på din arbetsplats! På så sätt bidrar du till att värna om dina medarbetare.

Ladda upp dig inför utbildningen

Det är enkelt att boka din fallskyddsutbildning hos oss. För att boka din fallskyddsutbildning så kan du antagligen ringa oss eller så kan du fylla i vårt formulär så hör vi av oss. Vi bestämmer en tid gemensamt som passar dig bäst. Har du fler kollegor som också vill utbilda sig inom fallskydd så kan du nämna det i samtalet eller i formuläret.

Du kan redan nu ladda upp dig inför vår utbildning. Några tips är att komma förberedd med anteckningsblock och penna. Anteckna sådant som hjälper dig att förstå bättre vad som orsakar fallolyckor på byggarbetsplatser. Var inte rädd för att fråga om det är något du inte förstår eller om du inte hörde vad som sades. Se till att vara vänligt inställd och ha ett öppet sinne. Ibland kan du nämligen lära dig något nytt som du inte förväntade dig.

Dags att boka en fallskyddsutbildning?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

(Lämna tom)

 

Ta nästa steg

Hos oss hittar du utbildningar som tar dig och dina medarbetare till nästa nivå. Vi hjälper dig att utvecklas inom ditt yrke och få en säkrare arbetsplats. 

Kontakta oss

Du kan kontakta med oss via mail eller telefon. Detta är ett utmärkt sätt att ta reda på mer innan du väljer den utbildning du är intresserad av. 

Olika typer av utbildningar

Vi erbjuder inte bara fallskyddsutbildningar. Vi har även en rad olika typer av utbildningar såsom truckutbildning, liftutbildning & heta arbeten.